Farligt avfall

 

Sergeantstigen 5

645 33 Strängnäs

Sverige

 

Ni når oss alltid i växeln!

Tel: +46(0)771 19 19 19

Farligt avfall

 

Låt Europe Recycling ta hand om ditt farliga avfall så som spillolja, lösningsmedel och kemikalier.

 

Europe Recycling kan ta hand om så som mindre styckegods som större volymer farligt avfall.